tisdag 6 november 2007

Loggbok 31/10

  • Beslut om "bloggbok" - Mikael kollar detta till nästa gång.
  • Alla skall till nästa gång vara insatta i produkterna samt ha läst igenom uppgiften.
  • Nästa möte 6/11 kl. 13.00 vid Plattan.
  • Kolla barnbeteenden till nästa gång.
  • Erik har kamera för fotodokumentation.
  • Nästa möte görs en grovplanering.
  • Prell. deadline är den 14/12-07.
  • Mötet avslutat!

Bloggbok